Ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME

Ewopharma spol. s.r.o., je farmaceutická spoločnosť  pôsobiaca na území Slovenska. Ewopharma spol.s.r.o. je členom skupiny Ewopharma ktorá, podlieha riadeniu švajčiarskej spoločnosti Ewopharma AG..

Adresa je Ewopharma spol. s.r.o., Hlavná 13, 831 01 Bratislava.
Naše kontaktné údaje sú info@ewopharma.sk. Telefón: 00 421  2  54 79 35 08.

Našou zákonnou povinnosťou podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je informovať Vás o spracovaní osobných údajov v našej spoločnosti. Prosím prečítajte si nižšie uvedený text.

 

KEDY SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Na základe zmluvy ktorú máme s Vami uzavretú.
 • Ak sa jedná o peňažné či nepeňažné plnenie zo strany Ewopharma spol s.r.o., voči zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a plnenie povinností dané príslušnými zákonmi.
 • Na základe oprávneného záujmu môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané v Ewopharma spol s.r.o. počas lehôt určených osobitnými právnymi predpismi.
 • Pri plnení zákonnej povinnosti farmaceutickej spoločnosti pre účely vymedzené zákonom 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach pri spracúvaní hlásení o nežiaducich účinkov liekov. Ak nám oznamujete svoje osobné údaje v súvislosti s Vašou osobnou skúsenosťou s našim produktom prostredníctvom našich web stránok budú Vaše osobné údaje použité za účelom dohľadu nad bezpečnosťou liekov v zmysle cit. zákona.
 • Na základe Vami udeleného súhlasu, pre konkrétny účel spracúvania.

PRENOS ÚDAJOV MIMO Ewopharma spol.s.r.o.

V prípade nutnosti prenosu Vašich osobných údajov mimo Ewopharma spol. s.r.o.  v rámci EU či mimo EÚ sa zabezpečí, že vaše osobné údaje budú mať rovnakú úroveň ochrany  ako v Ewopharma spol. s.r.o..

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše údaje uchovávame zabezpečeným spôsobom v elektronickej či papierovej podobe.

V prípade, že osobné údaje získame od Vás na základe vášho súhlasu, budú Vaše osobné údaje spracúvané len po dobu platnosti tohto súhlasu.

Ak osobné údaje spracúvame v rámci zmluvného vzťahu, budeme ich spracúvať počas trvania zmluvy a následne v rámci lehôt určených osobitnými právnymi predpismi.

Pre všetky ostatné prípady platí, že údaje budeme spracúvať a uchovávať len počas nevyhnutne potrebnú dobu v rámci plnenia účelu, pre ktorý boli údaje získané.

VAŠE PRÁVA

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spoločnosťou Ewopharma spol. s.r.o. spracúvané má právo na:

 • informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte;
 • odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený;
 • podať sťažnosť Úrad na ochranu osobných údajov SR;
 • účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore právnymi predpismi;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracovaním jej osobných údajov písomne na adrese: Ewopharma spol s.r.o. Hlavná 13 , 831 01 Bratislava, elektronicky na adrese: info@ewopharma.sk, telefonicky na čísle: 00 421 2 54 79 35 08.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ  WEBOVÝCH STRÁNOK ZRIADENÝCH SPOLOČNOSŤOU EWOPHARMA

Zásady používania súborov cookie

Súbory cookie
Aby sme zlepšili funkčnosť našej stránky ukladáme do vášho prehliadača na vašom zariadení malé textové súbory, tzv. cookie súbory. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Na čo súbory cookie slúžia
Súbory cookie pomáhajú uložiť nastavenia a preferencie užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a podobne), aby pri následnej opätovnej návšteve stránky užívateľom použila stránka jeho nastavenia a predvoľby. Ďalej slúžia na zlepšenie funkčnosti stránky a jej služieb, zabezpečenie jej správneho fungovania.

Ako používame súbory cookie
Táto stránka používa súbory cookie na zapamätanie si užívateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie obsahu stránky, pre nevyhnutnú funkcionalitu a na analýzu návštevnosti stránky pomocou služby Google Analytics a systému WordPress. Všetky zaznamenané údaje sú anonymné, Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k jeho identifikácii. Tieto údaje využívame len na štatistické, technické a marketingové účely.

Kontrola súborov cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo mazať podľa Vášho uváženia. Viac sa dozviete na stránke aboutcookies.org.  Ak chcete môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov internetu môžete nastaviť tak, aby ste im zakázali automatické ukladanie cookie. Potom však budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú mať možno plnú funkcionalitu.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho prehliadača internetu. Väčšina prehliadačov súbory cookie v základnom nastavení ukladá automaticky. Pre zmenu automatického ukladania je potrebné zmeniť nastavenie.

Hoci sme prijali bezpečnostné opatrenia, nemôžeme zaručiť bezpečnosť akékoľvek informácie, ktoré odošlete prostredníctvom e-mailu alebo cez Internet. Predkladanie údajov pomocou takýchto sietí prebieha na vlastné riziko, pretože žiadny internetový prenos niekedy je 100% bezpečný alebo error-free. Mali vynakladať zvláštne úsilie pri rozhodovaní o tom, aké informácie, ktoré nám pošlete ubytovaciu alebo uverejnením na našich webových stránkach.

 

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Môžete získať prístup k niektoré webové stránky tretích strán služby prostredníctvom našich internetových stránok. Ewopharma nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov alebo na iných webových stránkach.

V prípade sociálnych sietí si vždy skontrolujte úroveň zabezpezpečenia.