PODMIENKY POUŽITIA

EWOPHARMA AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
Fax: +41 (0)52 633 09 88
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com

Tieto web stránky prevádzkuje spoločnosť Ewopharma AG, Schaffhausen, Švajčiarsko, spoločnosť, ktorá spadá pod jurisdikciu štátu Švajčiarsko registrovaná v Obchodnom registri mesta Schaffhausen, Švajčiarsko, pod číslom spoločnosti CH-290.3.002.022-6.

AUTORSKÉ PRÁVA
Obsah a práce poskytnuté na týchto web stránkach spadajú pod Zákon o autorských právach a duševnom vlastníctve štátu Švajčiarsko. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek ďalšia forma komerčného použitia týchto materiálov nad rámec zákona o autorských právach a duševnom vlastníctve je možné iba po poskytnutí písomného súhlasu autora.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH
Snažíme sa, aby boli informácie na našich web stránkach v každom okamihu aktuálne, avšak nenesieme žiadnu zodpovednosť za poskytnutý obsah. Zákon obmedzuje našu zodpovednosť ako prevádzkovateľa webovej služby na na náš vlastný obsah na týchto web stránkach.
Nemáme povinnosť monitorovať informácie poskytnuté alebo uložené tretími stranami na našich web stránkach, avšak promptne odstránime akékoľvek informácie a texty, ak zistíme, že tieto porušujú Zákon. Naša zodpovednosť v takom prípade začína v momente, keď zistíme, že došlo k porušeniu Zákona.

ZODPOVEDNOSŤ ZA INTERNETOVÉ ODKAZY
Naše web stránky môžu obsahovať internetové odkazy na web stránky tretích strán. Nemáme žiaden vplyv na informácie na týchto web stránkach a negarantujeme ich presnosť. Obsah web stránok tretích strán je zodpovednosť príslušných vlastníkov/prevádzkovateľov. V prípade existujúcich internetových odkazov web stránok tretích strán na naše web stránky sme nezistili žiadne porušenie Zákona. Promptne odstránime prepojenia, ak zistíme, že tieto porušujú Zákon.